Новогодишен венец #1

Декоративен венец за поубави Новогодишни празници Димензија Висина: 30 см. Ширина: 30 см. *димензиите се ориентациони и истите може да варираат без големи разлики Материјал Изработена од дрво и пластика Цена: 450 ден.  

Свеќник тип 4

Декоративен свеќник за поубави Новогодишни празници Димензија Должина: 40 см. Ширина: 15 см. *димензиите се ориентациони и истите може да варираат без големи разлики Материјал Дрво, пластика, свеќа, порцелански украс.. Цена: 300 ден.  

Свеќник тип 2

Декоративен свеќник за поубави Новогодишни празници Димензија Должина: 30 см. Ширина: 10 см. *димензиите се ориентациони и истите може да варираат без големи разлики Материјал Дрво, пластика, свеќа.. Цена: 200 ден.